ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း ၀န်ဆောင်မှု

  • ရန်ကုန်မြို့တွင်း order မှာယူသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ၃ ရက် အတွင်း(ရုံးဖွင့်ရက်) အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
     
  • အခြားနယ်မြို့များမှ မှာယူသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ၄ ရက် အတွင်း(ရုံးဖွင့်ရက်) ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။